Tag: Xhejms Baldvin në “Çmimi i Biletës” mblodhi jo-trillimet