Tag: *”Kunora e Nurijes” (në rolin e Hoxhë Kobures)