Tag: 1979 (në rolin gjyshi i Dritës); “Ditët që sollën pranverën”