“Të ndodhmet e historisë së moçme”; “Historia e përgjithshme”; “Abetar”