të cillat u shkrinë dhe morën emnin “Vllaznia” (1919-1935); “Gëzimorja” (Shirokë