syri qëmtues i natyrës dhe shpirti shpërthyes i penelatave shprehëse të dritës