“Shtëpia e Shpirtrave” mbetet suksesi më i madh i shkrimtares