Tag: “Shkëndija e jetës” apo “Obelisku i zi” nga Erih Maria Remark; “Çifutka e Toledos”