“Shërbyesi i botës ose Jeta e Jezu Krishtit” (1997)