“Revolucioni ka ndodhur përpara se të fillonte lufta”