Tag: “Pjata e drunjtë”. Ato në kinematografi përfaqësohen nga interpretimet “Vdekja e burrit”