“Përmbysja e Hebrides”. Melodia për karolinën e Krishtlindjes “Hark! Herald Angels Sing”