“një nga poetët më autentikë të Evropës Perëndimore”