Tag: “Një luftëtar i përgjegjshëm nuk është ai që merr përsipër gjithë peshën e botës. Por është ai që ka mësuar  të përballet me sfidat e momentit.”