nëse veprojmë mirë dhe bëjmë maksimumin për ta marrë atë; megjithatë mendimi ynë ka vlerë një mijë herë më shumë; thelbi është që mos kërkoni gjithmonë pëlqimin e të tjerëve: nuk keni nevojë.