ne duhet ta vendosim kombin në rregull. Për të vënë kombin në rregull