ne duhet ta vendosim familjen në rregull. Për ta vendosur familjen në rregull