Tag: jeta tragjike e një prej më të mëdhenjve studiues të muzikës. Ngadhnjimi i një vullnese sfidash sakrifikuese