gjatë shtegtimit të tij apostolik në Tiranë më 21 shtator 2014