Tag: Fehim Zavalani (i Manastirit). Rreshti i katërt: Refik Toptani (i Tiranës)