Emanuel Kanti te Fridrih Niçe? Dilema mes të kundërtave