Casanova përfitoi shuma të mëdha financiare nga disa veprime me tregun e Bursës në Amsterdam