biri i një finiku shqiptar që emigroi në Itali pas vdekjes së Skënderbeut