Tag: Albanologu Robert Elsie së bashku me gjuhëtarin Bardhyl Demiraj në një nderim të veçantë për kontributin e studiuesit Peter Bartl për historinë e Shqipërisë