ai që jetësoi në role karakteret e paradoksales dhe groteskes