ai që e çliroi politikën nga barra penguese e moralit