Tag: 1927. Gjatë kultivimit të pasionit të tij për gjuhësinë punon “Fjaluer kritik i Gjuhës Shqipe”