Kritikë

Sipas Stefan Cvajg, cili ishte Giacomo Casanova në letërsi, eposi i një mashkulli që zhgrrythet në shtretër e flirte si një derr në lluc?

Askush nuk ka qenë më ndëshkues në kritikën e tij se sa Stefan Cvajg, ndaj qasje për të lënë në letërsi gjurmë po kaq inkandeshente sa ç'la në jetën prej rrufjani, Giacomo Casanova. Një "ambasador" ...
Read More

Zanafilla dhe subjekti i romaneve më të famshëm erotike, trilleve dhe historive që kanë lindur dhe përçohen si dalldisje

Romanet shpesh janë interpretuar në mënyra që vlejnë për t’u diskutuar, sidomos aktet seksuale, sa delikate aq edhe të gjalla me gjithë argëtimin, erotizmin dhe ndonjëherë edhe shqetësimin e brendshëm të përshkruar. Kjo nuk ndodh ...
Read More

Zeja e të shkruarit dhe aftësia e predikimi të krijimit si një doktrinë monoteiste

Në traditën e shkrimit letrar, ekziston një debat i pambarim për rolin që ka letërsia në një shoqëri. Platoni donte t'i dëbonte poetët nga shteti i tij ideal si prishës të moralit dhe ketë e ...
Read More