“Nëse jeta është një lojë, këto janë rregullat” e Carter-Scott për të qenë njerëzor

“Nëse jeta është një lojë, këto janë rregullat” është gjithashtu një libër i rekomanduar dhe referuar zakonisht në industrinë e stërvitjes së jetës, dhe në shumë fusha të tjera që merren me vetëvlerësim, vetëzhvillim dhe përmbushje personale.
Vetë Carter-Scott shpjegon më vonë në parathënien e librit “Nëse jeta është një lojë, këto janë rregullat” se, “… Në njëzet e katër vitet e kaluara, “Rregullat…” i ranë përqark botës, duke u kopjuar dhe duke u kaluar nga një mik tek një mik, i transmetuar përmes internetit, i shtypur në broshura. Përveç këtyre ekstrakteve të shkurtra, libri i Dr Carter-Scott, ” Nëse jeta është një lojë, këto janë rregulla” , gjithashtu shpjegon më tej se Cherie Carter-Scott zhvilloi “Rregullat” mjaft kohë përpara se libri i saj të botohej më 1998, posaçërisht gjatë mesit të viteve 1970, ndërsa ishte në procesin e hartimit të një programi trajnimi tre mujor për konsulentët që mësojnë se si të ofrojnë ‘Punëtorin e saj të negociatave-vetëvlerësimit’ dhe mësimet përkatëse.
Cherie Carter-Scott e datëlindur më 30 maj 1949 është një mësues shumë modern. Teoritë e saj shpjegojnë qëndrimet dhe sjelljen tonë me një qartësi të veçantë, dhe ofrojnë një udhëzues praktik për sjelljen dhe zhvillimin tonë. Dr Carter-Scott arriti doktoratën e saj në zhvillimin njerëzor dhe organizativ dhe për gati 30 vjet ka qenë një pedagoge, këshilltare dhe autore e njohur ndërkombëtarisht. Ajo themeloi Institutin MMS (Shërbimi i Menaxhimit të Motivimit) dhe i është besuar roli i engjëllit kujdestar për CEO’s. Libri i Carter-Scott i vitit 1998 “Nëse jeta është një lojë, këto janë rregullat” është leximi thelbësor, nëse jeni të interesuar për sjelljen, marrëdhëniet, komunikimet dhe personalitetin e njeriut. Të “Rregullat për qenie njerëzore” ajo siguron një hartë për të kuptuar dhe ndjekur zhvillimin personal, dhe për t’i ndihmuar të tjerët të kuptojnë dhe zhvillohen gjithashtu.

Këtu është një përmbledhje e shkurtër dhe shpjegimi i ‘Rregullave të të qenit njerëzor’ të Cherie Carter-Scott.

► RREGULLA E PARE: Ju do të merrni një trup! Mund ta doni apo ta urreni atë, por ai është juaji për tërë jetën. Kështu që pranojeni. Ajo që ka rëndësi është brendia.
► RREGULLA E DYTË: Juve do t’iu paraqiten mësimet! Jeta është një përvojë konstante e të mësuarit, e cila përcdo ditë ofron mundësi të mëdha të të mësuarit. Këto mësime specifike për ju dhe të mësuarit e tyre është çelësi për zbulimin dhe përmbushjen e kuptimit dhe rëndësisë së jetës suaj.
► RREGULLA E TRETË: Nuk ka gabime, vetëm mësime! Zhvillimi juaj drejt urtësisë është një proces i eksperimentimit, gjykimit dhe gabimeve, kështu që është e pashmangshme, gjërat jo gjithmonë do të shkojnë siç keni planifikuar ose të dalin ashtu si ju do të dëshironit. Dhembshuria është ilaç për gjykimin e ashpër – për veten dhe të tjerët. Falja nuk është vetëm hyjnore – është edhe “akti i fshirjes së një borxhi emocional”. Sjellja etike, me integritet, dhe me humor – veçanërisht aftësia për të qesh me veten dhe peripecitë tona – janë qendrore për këndvështrimin se “gabimet” janë thjesht mësimet që ne duhet t’i mësojmë.
► RREGULLA E KATËRTË: Një mësim përsëritet derisa të mësohet! Mësimet përsëriten deri sa t’i mësojmë. Ajo që manifestohet si probleme dhe sfida, acarime dhe frustrime janë më shumë mësime – ato do të përsëriten derisa t’i shohim si të tilla dhe të mësojnë prej tyre. Ndërgjegjësimi juaj dhe aftësia juaj për të ndryshuar janë kushtet e kryerjes së këtij rregulli. Gjithashtu thelbësore është pranimi se ju nuk jeni viktimë e fatit apo rrethanave – “shkaqet” duhet të njihen; që do të thotë se: gjërat ju ndodhin shkaku i asaj që jeni dhe i asaj çfarë bëni. Të fajësuarit e dikujt apo diçka tjetër për fatkeqësitë tuaja është një largim dhe mohim; ju vetë jeni përgjegjës për ju, dhe çfarë ndodh me ju. Durimi është i nevojshëm – ndryshimi nuk ndodh brenda natës, kështu që jepni kohë ndryshimit të ndodhë.
► RREGULLA E PESTË: Të mësuarit nuk ka fund! Përderisa jeni gjallë ka gjithmonë mësime për të mësuar. Dorëzohuni në “ritmin e jetës”, mos luftoni kundër tij. Angazhohuni për procesin e të mësuarit të vazhdueshëm dhe ndryshimit – bëhuni modest që gjithmonë t’i njihni dobësitë tuaja, dhe të jeni mjaft fleksibil për t’iu përshtatur asaj që ju mund ta mësoni, sepse ngurtësia do tua mohojë lirinë e mundësive të reja.
► RREGULLA E GJASHTË: “Atje” nuk është më mirë se “Këtu”! Ana tjetër e kodrës mund të jetë më e gjelbër sesa juaja, por të qenit atje nuk është çelësi i lumturisë së pafund. Të jeni mirënjohës për të dhe ta gëzoni atë që keni, dhe ku ju jeni në udhëtimin tuaj. Vlerësojeni bollëkun, çfarë është e mirë në jetën tuaj, në vend se të matni dhe të grumbulloni gjëra që në të vërtetë nuk mund t’ju çojnë në lumturi. Të jetuarit në të tashmen ju ndihmon të arrini paqen.
► RREGULLA E SHTATË: Të tjerët janë vetëm pasqyra juaj! Ju doni ose urreni diçka tek një person tjetër sipas asaj që doni ose urreni tek vetja. Bëhuni tolerant; pranoni të tjerët ashtu siç janë, dhe përpiquni për qartësinë e vetëdijes; përpiquni për të kuptuarit e vërtetë dhe të pasurit e një perceptimi objektiv të vetës suaj, mendimeve tuaja dhe ndjenjave. Përvojat negative janë mundësi për të shëruar plagët që mbani. Mbështetni të tjerët, duke bërë kështu ju mbështetni veten. Kur jeni në gjendje për të mbështetur të tjerët kjo është një shenjë se ju nuk jeni duke marrë pjesë në mënyrë adekuate për nevojat tuaja.
► RREGULLA E TETË: Cfarë bëni me jetën tuaj varet nga ju! Ju i keni të gjitha mjetet dhe burimet që ju nevojiten. Cka do të bëni me to, varet nga ju. Merrni pergjegjësi për veten. Mësoni t’i lejoni të kalojnë gjërat që nuk mund t’i ndryshoni. Mos u zemroni për gjerat – rrëmujën e kujtimeve të hidhura në mendjen tuaj. Kurajo jeton në të gjithë ne – përdoreni atë kur ju duhet t’i bëni gjërat e duhura. Ne të gjithë e posedojmë një fuqi të fortë natyrore dhe një shpirt aventuresk, të cilët duhet t’ju tërheqin për të përqafuar atë që qëndron përpara.
► RREGULLA E NËNTË: Përgjigjet tuaja gjenden brenda jush! Besoni instinkteve dhe ndjenjave tuaja më të thella, nëse i dëgjoni si një zë i ultë apo si shkreptimë frymëzimi. Dëgjoni ndjenjat ashtu si zërat. Shikoni, dëgjoni dhe besoni. Tërhequni në frymëzimin tuaj natyral.
►RREGULLA E DHJETË: Ju do t’i harroni të gjitha këto në lindje! Ne jemi të gjithë të lindur me të gjitha këto aftësi – përvojat tona të hershme na çojnë në një botë fizike, larg vetes sonë shpirtërore, kështu që ne bëhemi dyshues, përbuzës dhe na mungon besimi.
Dhjetë rregullat nuk janë urdhërime, ato janë të vërteta universale që vlejnë për të gjithë ne. Kur ju e humbni rrugën tuaj, kujtojini ato. Keni besim në forcën e shpirtit tuaj. Aspironi të jeni të urtë – urtësia është rruga e fundit e jetës suaj, dhe ajo nuk njeh kufij, përveç atyre që ju i vendosni për veten.

Përgatiti: Albert Vataj