E shumështrenjta, e shenjtë e gjakut tem, Nana Terezë

 

Derdhesh sot n’ma tepërmin hir të hyjshëm, n’shenjt

E shndrit n’yjsi e andshmja sublime e mrekullimit

Me lot gazmendi t’i laj t’munduemet kamt e tuja

Me puthje t’i mbuloj t’fortvyemet duar mirësimi t’pashoq

 

Ndihem zot, sot, n’altarin tand t’shenjt, Nana Terezë

E shumështrejta shejtnesh e gjakut tem

M’bekove me qashtërsinë e përvujtnis tande

Shekuj përulje mi shndrrove n’përjetësi lumnimi

 

Kurrkush sa Ti nuk e naltësoi n’përjetësi

T’fortpërndritshmen shërbesë fortlume t’shpirtit t’vetmohimit

Ngadhnjeve me përulësi n’tana zoritjet e trazimet

Shërbestaren e shpirtit t’shenjt si kurrkushoq mëkove kësojete

 

Qielloren e Zotit e shndrrove n’pasion mirësie e bekimi

Fjalës s’shenjt i’a bane fli t’hyjshmen zemrën tande

Behe me nanën në çdo ngulm kushtimi, Nana Terezë

N’altar t’shejtit naltue je Ti sot, n’adhurim ke ken e je tash e përgjithmonë

 

Ti grua, mëkamse eterne e shërimit, shëlbimit dhe bamirësisë

Ti nan e bijve t’braktisun, e njerëzve fatkeq

Artdht ama e zemrës tande, vullnesa e shpirtit tand

U baftë sprovë e njeriut qi n’hy përunjësisht beson

 

Nëpër terr shpresash t’thyeme e prehnash t’poshtnum

Ke rend tue shërue plagë e tue mëkue kreni

Natave t’shterruna besimit e fikun shpresash

Ke beh me zemrën tande dritueme prej mrekullimit

 

N’syt e thyem dritet e drobitun ligshtimit

Ke kungue ma t’shndritshmin diell t’qiellin tand

Ke vezullue me mirësin dhe dashunin tande prej nane

N’ma rrezëllitmen dritë, atë t’fortshtrenjtit t’gjakut tand.

 

Tana nanat, n’shtatoren e shejtnis tande hedhin shtat

Duar prej qiellit bulojnë n’pemën e mëshirës tande

E nën hijen e vet streh i ban çdo dhimbje e mohimi

Vend i ban n’prehnin tand çdo braktisje e lëngimi

 

Ti Nana Terezë, Ti qi shejtnove tana t’lumet nana

Shejtnue kjosh në çdo shpirt e zemër

E shenjt u bash në çdo prehen e krahnor

Qi ndigjon mëkimin tand të mëshirës e besimit n’Zot

 

M’kumtove gjithher se “Dashunia do ta shpëtojë botën”

Kam besue dhe besoj n’ma t’hyjshmin, t’andshmin predikimin tand

E shenjta, e shumështrenjtë, Nana Terezë

Ma rrezëllitësja rreze drite, diell i gjakut tem.

 

Blatue teje kjoft çdo vullnesë qi ty t’shumëdishron

Udhën qi mëkove me mëshirim, n’përjetësi bekue kjoftë

Meshira e përunjësia e t’fortdishrueshmit përkushtimit tand

Urdhnes parajse u baft n’çdo zemër qi n’Ty si n’Zot Beson.

 

Amen

 

© Albert Vataj