Bukuria është e thjeshtë dhe ajo është gjithnjë aty ku ne kemi nevojë për të 

Bukuria është e thjeshtë dhe ajo është gjithnjë aty ku ne kemi nevojë për të. Në një rrëke uji. Në një guralec që shndrit nën rrezen e diellit, është ajo. Në gjithçka që përbën atë çfarë ne na rethon, është e derdhur ajo. Ajo është bukurie e natyrës, bukurie e gjërave të zakonshme, bukuri e thjeshtë, ajo është bukuri që shfaqet pikërisht kur ne kemi nevojë për të, kur ajo ka nevoj për ne. Sepse e bukura, vetë ajo, rritet prej magjepsjes sonë, prej energjisë pozitive që trupi jonë si një gjenerues i fuqishëm bioenergjie çliron.