“Shkolla e Athinës”, aty ku Raffaeli vendosi memuarin e historisë së dijes dhe filozofisë

Nga Albert Vataj

Në asnjë pikturë, të mëherët as të mëvonshme, një artist nuk ka mundur të shkrij brendaj saj kash shumë personalitete të dijes, shkencës dhe filozofisë, sa ç’futi Raffael në “Shkolla e Athinës”. Ky afresk do të ishte e denjë për çdo auditor dhe vend ku pasioni për dijen gjallon më shumë se për shumëçka tjetër. Janë plot 21 personalitete në këtë afresk, përfshi dhe vetveten, piktori.

“Shkolla e Athinës” , është një nga afresket më të famshme të Raffael, kryevepra dhe mishërim i përsosur e shpirtit klasik i Rilindjes italiane . Shkolla e Athinës është një afresko e piktorit Raffael, që ky e krijoi prej 1510 deri më 1511 në Stanza della Segnatura të Vatikanit (biblioteka në dhomën private të papës) për papën Julius II..

Piktura shfaq një konstrukt me perspektivë qendrore, dhomë monumentale e brendshme, në të cilën janë takuar shkencëtarët dhe filozofët e antikës dhe të rilindjes. Majtas grupojnë platonikët, djathtas personalitete të orientuar aristotelik.

Personat të pikturuar më të rëndësishëm. Ekziston një qasje për identifikuar, por gjithsesi janë përcaktuar përafërsisht personat që piktori ka jetësuar në këtë afresk.

1:  Zeno e Citium

2:  Epicurus, ndoshta, imazhi i dy filozofëve, të cilët janë treguar në mënyrë tipike së bashku gjatë Rilindjes: Heraclitus, dhe Democritus.

3: Të panjohur (besohet të jetë Raphael)

4:  Boethius ose Anaximander apo Empedocles

5:  Averroes

6:  Pitagora

7:  Alcibiades ose Aleksandri i Madh

8:  Antisthenes ose Ksenofoni apo Timon

9: Raphael, Fornarina si një personifikim i dashurisë ose Francesco Maria della Rovere

10:  Aeschines apo Ksenofoni

11:  Parmenidi (Leonardo da Vinci)

12:  Socrates

13:  Heraclitus (Michelangelo)

14:  Platoni (Leonardo da Vinci)

15:  Aristoteli (Giuliano da Sangallo)

16:  Diogjeni i Sinope

17:  Plotini (Donatello)

18:  Euclid ose Arkimedi me studentët (Bramante)

19:  Strabo apo Zoroaster (Baldassare Castiglione)

20:  Ptolemeu

21:  Protogenes (Il Sodoma, Perugino, ose Timoteo Vitia )

[wp_ad_camp_1]